info@tpsadvertising.com +99312 454111

Çäreleri guramak

/
Forumlar we seminarlar

Milli hem-de halkara forumlaryň we seminarlaryň guramaçylyk we tehniki goldawy: metbugat mazmuny, telekommunikasiýa, sergi stendleri, sinhron terjime we ş.m.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Önümi ulanyşa goýbermek

Islendik býujete laýyklykda önümi ulanyşa goýbermek. Bölek satuw nokatlarynda aksiýa guramakdan başlap, sosial ulgamlarda görkezilişine çenli önümi hemmetaraplaýyn mahabatlandyrmak. Goşmaça: Mahabat hyzmatlarynyň doly görnüşi.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Tanyşdyryşlar

Çäräniň ýokary hilli guralyşy: çäräniň geçjek ýerini korporatiw görnüşde taýýarlamak we bezemek, maksatnamany düzmek, KHBS we pikir ussatlaryny çagyrmak, tanyşdyryşy geçirmek, hasabatlary çap etmek.

Ýerine ýetiren işlerimiz >