info@tpsadvertising.com +99312 454111

Içerki mahabat

/
«Berkarar» Söwda Merkezi

Paýtagtdaky iň uly söwda merkezi, günde 5 müňden gowrak myhman kabul edýär. Ähli görnüşli serişdelerde mahabat: LED ekranlar we lentalar, skrollerler we üç görnüşli mahabat, monitorlar we radio mahabaty, aksiýalary guramak.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
«Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» Söwda merkezi

10 müň adamlyk 350-den gowrak söwda nokady. Müşderilere hyzmatlar: fasaddaky brendmauerler, awtoulag duralgasynda üç görnüşli diregler, skrollerler, çyralar, paneller, LED lenta, mahabatlandyryş çäreleri (flaýerleri paýlamak, görkezişler).

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
«Kämil» Söwda tory

Paýtagtdaky iň uly supermarketleriň toruna mahabat ýerleşdirmek: töleg nokatlarynda (60-dan gowrak) ekranlarda mahabat, aýratyn söwda tekjelerinde mahabat, aksiýa çärelerini guramak we aýratyn mahabat çözgütleri (bannerler, yşykly gutular, lentalar).

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Howamenzili

Awia-mahabaty içerki we daşary ýurtly sarp edijilere gönükdirilendir we dürli serişdelerde ýerleşdirilýär: LED ekranlar, sanly displeýler, paneller, yşykly gutular, skrollerler, arabalar. Tejribe zolaklarynyň bezegini amala aşyrýarys.

Ýerine ýetiren işlerimiz >