info@tpsadvertising.com +99312 454111
/
Daşky mahabat

 Dizaýn, ýerleşdirmek, gurluşlary gurnamak, gije-gündiziň dowamynda hyzmat etmek. Hyzmatlarymyzy ýurduň ähli künjeginde hödürleýäris.

/
Içerki mahabat

Paýtagtyň iň uly söwda merkezlerinde we howa menzilinde köp sanly mahabat serişdesi arkaly ýerleşdirmek. "Berkarar" söwda we dynç-alyş merkezi.

/
Sergi stendleri

Islendik býujete laýyklykda özboluşly sergi dizaýny, önümçilik we gurnamak işleri.

/
Çäreleri guramak

Ulanyşa taýýar” edip tabşyrylan çäreler: maksatnamany düzmek, myhmanhanalary bron etmek, gatnaw we iýmit üpjünçiligi.

/
KHBS-de Mahabat

Döwlet teleýaýlymlarynda, radio, neşir metbugatynda we internet metbugatynda mahabat.

/
Önümçilik

Tehnologiýanyň, materiallaryň we dizaýnyň iň amatly utgaşmasy. Dürli görnüşli girdeýjileri bolan kompaniýalar üçin mahabaty elýeterli edýäris.