info@tpsadvertising.com +99312 454111

Daşky mahabat

/
Üç görnüşli mahabatlandyryş

Bir wagtyň özünde birnäçe önüm üçin mahabat ýerleşdirmek. Suratyň duýdansyz üýtgemegi adamlaryň ünsüni dessine özüne çekýär. Onlaýn mahabat çäresine özbaşdak gözegçilik etmek mümkinçiligi.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
LED-ekranlar

Islendik howada we günüň islendik wagtynda ýokary hilli şekil. 40% has köp müşderi çekýär we haryt nyşanynyň derejesini ýokarlandyrýar. 

Aýratynlyklar: aýdyň görnüş, aňsat kabul ediş, mahabat materiallaryny bahym täzelemek mümkinçiligi.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
ÝGB-de mahabat

Paýtagtyň iň uly 6 sany ýangyç guýulýan bekedinde we ähli welaýatlardaky 11 ýangyç bekedinde mahabat ýerleşdirmek.

Aýratynlyklar: Ähli ýaşdaky we topardaky sürüjileri öz içine almak bilen günde 15000 gowrak müşderä mahabatlandyrmak mümkinçiligi.

Ýerine ýetiren işlerimiz >