info@tpsadvertising.com +99312 454111

Önümçilik

/
Çap önümleri

Çap önümleriniň ähli görnüşleri boýunça iş tejribämiz bar: broşýuralar, listowkalar, kataloglar, žurnallar, gazetler we ş.m. Önüm çap edilmezinden öň görüp bilmek mümkinçiligi.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Ýadygärlik önümleri

Reňkli çap etmek, nagyşlamak, grawýura ýa-da islendik şekili (haryt nyşany) ýüzüne goýmak hyzmatlary. Material we tehniki bazamyzyň bolmagy gysga wagtyň içinde uly göwrümli işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Audio-wideo rolikler

Kompaniýalar üçin “ulanyşa taýýar” görnüşde metbugat önümini taýarlamak: meýilnama düzmek, surata düşürmek, redaktirlemek we gaýtadan işlemek. Ýokary hilli ýazgylar we professional mahabat tekstleri bilen üpjün ederis. Ylalaşyk esasynda teleýaýlymlarda we söwda merkezlerinde ýerleşdirmek.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Interýer

Jaýyň aýratynlyklaryny, söwda markasyny, tomaşaçylary göz öňünde tutup, jaýyň içiniň dizaýn işini ýerine ýetirýäris. Her taslama – özboluşly dizaýn, häzirki zaman materiallary we tehnologiýalary ulanmaklyk, ussalaryň ýokary hilli işi.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Mahabat belgileri we göwrümli harplary öndürmek

Özboluşly mahabat belgileri we göwrümli harplar iň täsirli mahabat usullarynyň biridir. Olar ygtybarly we çydamly bolup, dürli materiallardan ýasalýar. Olaryň yşykly we yşyksyz görnüşleri bar. Mahabatyň bu görnüşleri köpçüligiň arasynda saýlanyp, tomaşaçylaryň ünsüni özüne çeker.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Dizaýn

Dizaýn hyzmatlarynyň ähli görnüşi bir ýerde: maketleri işläp taýarlamak, illýustrasiýalary döretmek, mahabat gurluşlarynyň 3D şekillerini taýýarlamak, daşky mahabatyň dizaýny, brending, witrinalary we stendleri bezemek.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Çap etmek

Bannerde, matada, torda, plýonkalarda ýa-da kagyzda uly formatda doly reňklerde çap etmek. Alnan ýokary hilli şekil dürli mahabat gurluşlarynda ýa-da şahsy maksatly ulanylyp bilner.

Ýerine ýetiren işlerimiz >