info@tpsadvertising.com +99312 454111

KHBS-de Mahabat

/
Telewizor mahabaty

Saýlanan diňleýjiler üçin ýerli teleýaýlymlarda mahabat wideorolikleri (sport, aýdym-saz, habarlar, çagalar, taryh we ş.m.). Mümkinçilikler: köp tomaşa edilýän wagtynda ýerleşdirmek, ekran ýüzüne çykýan bannerler, hemaýatkärlik gepleşikleri.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Radio mahabaty

Ýurduň iň meşhur 4 radioýaýlymynda audio mahabatlarynyň ýerleşdirilmegi. Gündelik diňleýjileriň sany 800 000-den gowrak. Ýaýlymlar öýlerde we köpçülik ýerlerinde goýberilýär.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Çap edilen neşirler

Milli resmi gazetlerde we žurnallarda mahabat. Dürli ölçeglerdäki we žanrlardaky materiallaryň neşir edilmegi. Çap edilen neşirler döwlet maksatnamasy tarapyndan amala aşyrylýar we ýurduň ähli ýaşaýjylaryna ýetirilýär.

Ýerine ýetiren işlerimiz >
/
Uçarlardaky «Laçyn» žurnaly

Публикация материалов разного формата в ежеквартальном издании премиум класса. Доступен для пассажиров Туркменских Авиалиний, посетителей деловых и промышленных мероприятий. Тираж - 10 000 экз. Выходит на трёх языках.

Ýerine ýetiren işlerimiz >